مشخصات هویتی

Drop your file here or click here to upload You can upload up to 1 files
Drop your file here or click here to upload You can upload up to 1 files
فرمت‌های قابل قبول JPG, PNG می‌باشد. حداکثر حجم فایل ۲ مگابایت است.

مشخصات تماس

شماره همراه خود را بدون وارد کردن صفر و با اعداد انگلیسی وارد نمایید

لطفا شماره تماس ثابت خود را با کد شهری وارد کنید

مشخصات بانکی

شماره حساب با اعداد انگلیسی وارد شود

شماره کارت با اعداد انگلیسی تایپ شود. تعداد کاراکتر مجاز 16 عدد می‌باشد.

شماره شبا با اعداد انگلیسی وارد شود

Drop your file here or click here to upload You can upload up to 6 files
لطفا تصاویر مربوط به کارت بانکی خود را آپلود کنید